Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka 3599900200 dataprojektor 05.09.2023
Friabilimetr obj. č. 3595302741 04.09.2023
Nájemní smlouva č.j. 6963/2023-NÚKIB-E/640 04.09.2023
Objednávka č. 3599103960 - LX servis Group s.r.o. 04.09.2023
Objednávka č. 3599103961 04.09.2023
Objednávka č. 3599103995 04.09.2023
Objednávka 3522801814 3D tiskárna 04.09.2023
Příkazní smlouva - Rekonstrukce chodeb a učeben obj. B – I. etapa – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 04.09.2023
Rekonstrukce ploché střechy bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno 01.09.2023
Smlouva o výpůjčce movitých věcí 01.09.2023
Pasport zeleně vybraných lázeňských parků – opakované řízení 31.08.2023
Rámcová dohoda na dodávky OOPP_Část 1 - Ochrana hlavy, sluchu, zraku a dýchacích cest 31.08.2023
Smlouva o výpůjčce III-74/2023_výstava Lesem 31.08.2023
Část 2 - Ochrana rukou 30.08.2023
Poskytování služeb při nakládání s odpady 2023-2024 30.08.2023
Purchase Order No.: 3542405531 výzkumná činnost 30.08.2023
Rámcová dohoda na dodávky OOPP Část 3 - Pracovní oblečení 30.08.2023
Rámcová dohoda na dodávky OOPP Část 4 - Jednorázové OOPP 30.08.2023
Objednávka 3523405032 poplatek za publikaci 29.08.2023
Objednávka 3594101700 mikrofony pro Q01 29.08.2023