Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Počítače obj. 3595700101 28.11.2023
Doplnění inventáře pro Menzu_Sahm s.r.o. 27.11.2023
Objednávka - licence Seduo 27.11.2023
Objednávka 3531400357 Celogenomové sekvenování bakteriálních kmenu 27.11.2023
PERSPEKTA- Objednávka č.3599104103 27.11.2023
PO a BOZP_PB Alfa, s.r.o. 27.11.2023
Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa 27.11.2023
Smlouva o dílo - Program rozvoje obce Novosedly 27.11.2023
Vytvoření modulů v rámci UIS - II. 27.11.2023
Objednávka 3522502901 mRNA -seq 24.11.2023
3012023 Dodávka síťové laserové tiskárny pro ÚGP 24.11.2023
Objednávka c. 3547102085 22.11.2023
Objednávka 3522502895 oprava mlecí nádoby 22.11.2023
Objednávka 3523910570 Luna Universal qPCR 22.11.2023
Oprava střechy LB09 v Lednici 22.11.2023
2022023 Dodávka monitorů pro projekt EXCELENTIA 22.11.2023
Objednávka 3522203810 rámy, rohože 21.11.2023
Objednávka 3594201904 - notebook 21.11.2023
Počítače a monitory, obj. č. 3595700093 21.11.2023
Smlouva 201/2023/100 - Studie proveditelnosti pro záměr vybudování neinfekčních (bilančních) stájí pro skot a malé přežvýkavce v ŠZP Žabčice 21.11.2023