Contracts catalogue

between
from
Title Date of contract
Objednávka č. 3595302706 24.03.2023
Purchase Order No.: 3542405465 23.03.2023
Objednávka 3594101671 21.03.2023
Nákup osobního automobilu pro potřeby Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 20.03.2023
Objednávka č. 3595302702 20.03.2023
Objednávka č. 3595400389 20.03.2023
Objednávka č. 3595400381 14.03.2023
Objednávka c. 3542601966 autobusová přeprava 13.03.2023
Objednávka 3594101670 13.03.2023
Objednávka 3594201856 13.03.2023
Dodávka svítidel nouzového osvětlení do objektu K 09.03.2023
Objednávka c. 3541404049 09.03.2023
Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 09.03.2023
Individuální poradenství, organizační poradenství a poradenství v oblasti pedagogických a didaktických kompetencí 07.03.2023
Objednávka c. 3547301030 07.03.2023
Objednávka č. 3595400390 07.03.2023
Vzdělávání zaměstnanců Mendelovy univerzity v Brně na rok 2023 07.03.2023
Objednávka c. 3547102009 06.03.2023
Objednávka c. 3547102011 06.03.2023
Objednávka č. 3595400369 06.03.2023