Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Výměna elektroniky čerpací stanice 30.01.2024
MENDELU Innovation Hub, zpracování PD 29.01.2024
Objednávka c. 3542405600 29.01.2024
Objednávka 3521502817 předplatné publikování 29.01.2024
Objednávka 3521502818 poplatek za publikaci 26.01.2024
Generální rekonstrukce skleníku a pochozích cestiček 25.01.2024
Objednávka 3529102179 Licence 25.01.2024
Objednávka 3594305639 RICOH - kopírování a tisky dle Smlouvy o pronájmu zařízení 25.01.2024
Objednávka 3594305640 FRAUS MEDIA - výpůjčky e-knih 25.01.2024
Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků - projekt "Softwarový nástroj pro nelineární a časově závislou analýzu dřevěných konstrukcí - FEMWOOD" 25.01.2024
CCS - obj. č. 3599400170 23.01.2024
Oprava potrubí mezi výměníkem a zásobníky TUV_ERDING, a.s. 19.01.2024
Objednávka 3522104016 platba za článek 18.01.2024
Objednávka 3521502815 pronájem prostor a konferenční služby 17.01.2024
BossCan - obj.č.3599104146 16.01.2024
Dodávka sprchových hlavic Jetstorm_Pavel Čmuhař 16.01.2024
Objednávka 35232503145 heart rate set 16.01.2024
BossCan - Objednávka č. 3599302545 15.01.2024
ERDING - obj.č. 3599104251 15.01.2024
ERISERV - roční obj. č.3599104170 15.01.2024