Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Smlouva o dílo - Výuková stáj 15.01.2024
Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb 15.01.2024
Smlouva o účasti na řešení a o využití výsledků projektu výzkumu a vývoje č. FW10010352 Vývoj hnojiv s přírodními a environmentálně šetrnými inhibitory nitrifikace pro udržitelné hospodaření 15.01.2024
Smlouva o využití výsledků - Vývoj zařízení maximalizující využití BRO při přeměně na bioplyn s využitím katalyzátoru na konverzi CO2 a následného termochemického zpracování odpadního materiálu 15.01.2024
Darovací smlouva movitého majetku 12.01.2024
Objednávka 3523910676 platba článku 12.01.2024
Objednávka c. 3549103606 automobil 11.01.2024
AC EURO - obj.č.3599104214 - kompresor Daikin 10.01.2024
AVE - obj. 3599104165 - svoz SKO 2024 10.01.2024
Dodávka a montáž systému zařízení dálkového přenosu signálů EPS_PATROL group s.r.o. 10.01.2024
Objednávka 3523910703 publikační poplatek 10.01.2024
Smlouva o dílo - Stavebně technický průzkum objektu bývalé konírny v ŠZP Žabčice 10.01.2024
Objednávka c. 3542405601 fotopasti 09.01.2024
Objednávka 3522303533 laminární box 09.01.2024
Objednávka 3529102174 ustájení koní 09.01.2024
Objednávka 3594305570 - předplatné databáze CABI Compendia 09.01.2024
Purchase Order No.: 3544303573 poplatek za článek 09.01.2024
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Číslo: 08/01/2024 08.01.2024
Smlouva o spolupráci na řešení projektu OP TAK "Chemická modifikace dřeva za účelem nahrazení exotických dřevin při výrobě městského mobiliáře" 08.01.2024
SYNERGA - obj.č. 3599104178 - oprava energokanál 08.01.2024