Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Dodávka matrací pro ubytovací provozy SKM Brno 29.04.2024
Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků - SAFE-AGEING: Metodika provádění auditu stárnutí významných zdrojů rizika závažné havárie 29.04.2024
Doplnění inventáře pro VŠ koleje 26.04.2024
Objednávka - substráty 26.04.2024
Vašstav - Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 187/2023/564 - MENDELU – Stavební úpravy objektu D 26.04.2024
Dodávka sprchových hlavic Jetstorm_Pavel Čmuhař 25.04.2024
Objednávka č. 3541404312 DNeasy Plant Mini Kit 25.04.2024
Purchase Order No.: 3544303680 poplatek 25.04.2024
Objednávka 3594401680 - licence (predátorské časopisy) 24.04.2024
Smlouva o dílo Technicko ekonomického zadání plánované stavby Biotechnologického pavilonu T 24.04.2024
Smlouva o korporátní kreditní kartě 24.04.2024
Objednávka c. 3541404310 dendrometry 23.04.2024
Objednávka c. 3544303674 frézka 22.04.2024
Objednávka č. 3599104315 22.04.2024
CLIMFIL BRNO - obj.č.3599104363 19.04.2024
Praní prádla pro provozy SKM MENDELU_Prádelna Fišer_duben24 11.04.2024
Objednávka 359560823 Harber - mezinárodní přihláška patentu PCT/CZ2022/050079 10.04.2024
Dodávka pultů a barových židlí na Kariérní den MENDELU 09.04.2024
Havarijní oprava vodovodního potrubí D13, bl. D na Tauferových kolejích_Varsta s.r.o. 09.04.2024
Dodávka univerzálního hydraulického sloupového lisu včetně topných desek a ovládání II 08.04.2024