Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
AC EURO - obj.č.3599104301 - kompresor Daikin 22.03.2024
Smlouva o dílo návrh prototypu schůdků 22.03.2024
Svoboda M - obj.č. 3599104307 - oprava střechy 22.03.2024
Objednávka 3523910840 ERC review 21.03.2024
Smlouva o využití výsledků dosažených v projektu výzkumu a vývoje č. FW01010052 TAČR TREND, Diagonaut 21.03.2024
Objednávka 3594101727 - objektiv Canon 20.03.2024
Purchase Order No.: 3542100720 zveřejnění článku 20.03.2024
Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb 20.03.2024
Objednávka - Prodloužení podpory pro kamerový systém ATEAS 19.03.2024
Objednávka 3521702916 HP notebook 19.03.2024
Purchase Order No.: 3542405620 publikace článku 19.03.2024
Rámcová dohoda na dodávku osiva kukuřice 2024 19.03.2024
Objednávka č. 3599104356 - servis TZB - Q - 2024 18.03.2024
Objednávka 3521502818 poplatek za zveřejnění článku 18.03.2024
SYCHRA P. - obj.č.3599104298 15.03.2024
UPS Technology - Dodání a instalace UPS 15.03.2024
Objednávka c. 3549103644 Projektová dokumentace 14.03.2024
Objednávka č. 3599104312 14.03.2024
Příkazní smlouva S- Invest CZ tender, s.r.o. 14.03.2024
Chemické čištění otopné soustavy bl. D, Kohoutova 11, Brno_ERDING, a.s. 13.03.2024