Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů – rozděleno na části 1-18
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2014 18.02.2014 10:00
Dodávka kolového traktoru k lesní lanovce Larix Lamako
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2014 12.02.2014 07:00
Výroba speciálních kladek a zkracovacích spon
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2014 12.02.2014 10:00
Výroba strojních součástí rýhových zalesňovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2014 20.02.2014 10:00
Výroba strojních součástí talířových půdních fréz
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2014 12.02.2014 10:00
Rámcová smlouva na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2014
podlimitní Zadáno 28.01.2014 19.02.2014 13:00
Servisní podpora pro aktivní prvky Cisco
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2014 03.02.2014 13:00
Výroba součástí příslušenství lesních lanovek
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2014 27.01.2014 10:00
Výroba součástí příslušenství lesních lanovek
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2014 27.01.2014 08:00
Přeprava řeziva na rok 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2014 24.01.2014 09:00
Dodávka válcovaných lan
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2014 27.01.2014 10:00
Výroba strojních součástí LARIX LAMAKO II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2014 27.01.2014 10:00
Laboratorní nástroje a pomůcky - děleno na části
podlimitní Zadáno 12.12.2013 22.01.2014 10:00
Nákup vozidla technologické dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 13.12.2013 13:00
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2013 12.12.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016