Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka globálních navigačních a polohovacích zařízení – rozděleno na části 1 - 5
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2014 10.04.2014 10:00
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-13
podlimitní Zadáno 27.03.2014 14.04.2014 10:00
Dodávka české odborné literatury - rozděleno na části 1-26
podlimitní Zadáno 25.03.2014 11.04.2014 10:00
Online vzdělávací portál na podporu strategického řízení v malých a středních firmách
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2014 07.04.2014 10:00
Sběr kvantitativních dat zaměřených na zmapování stavu strategického řízení v malých a středních firmách v České republice, na Slovensku, ve Švédsku a Finsku
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 07.04.2014 09:00
Lesnická nástavba a dvoububnový naviják na traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2014 25.03.2014 10:15
Univerzální kolový traktor 2
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2014 25.03.2014 10:00
Lanový vozík 3 tunový
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2014 20.03.2014 12:00
Stavební úpravy objektu M – vybudování odtokových žlabů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2014 14.03.2014 08:30
MENDELU - Dodávka samosběracího senážního transportního vozu
podlimitní Zadáno 05.03.2014 21.03.2014 13:00
Rámcová smlouva na dodávku sazenic pro zalesňování 2014 – rozděleno na části 1-3
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2014 14.03.2014 13:00
Dodávka propagačních předmětů - rozděleno na části
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2014 13.03.2014 10:00
MENDELU - Rekonstrukce výukových, laboratorních a administrativních prostor obj. C - II.etapa
podlimitní Zadáno 25.02.2014 21.03.2014 08:30
VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, SO 02
podlimitní Zadáno 19.02.2014 21.03.2014 10:00
Překlady odborných textů z/do anglického jazyka - děleno na části
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2014 24.02.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016