Veřejná zakázka: Modernizace odpadového hospodářství – polopodzemní kontejnery pro koleje JAK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4113
Systémové číslo: P20V00000303
Datum zahájení: 30.06.2020
Nabídku podat do: 14.07.2020 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace odpadového hospodářství – polopodzemní kontejnery pro koleje JAK
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (dále také jen „Výzva“). V ploše se nanese nová asfaltová vozovka a umístí se zde 7 polopodzemních kontejnerů. Součástí rekonstrukce bude odstranění stávající asfaltové vozovky nad suterénem a odstranění ocelových poklopů. Do nosné konstrukce stropu budou vyřezané otvory pro polopodzemní kontejnery.
Po vložení kontejnerů do stropní konstrukce, plocha kolem kontejnerů se opatří asfaltovou izolací tam, kde nebude aplikovaná nová asfaltová vozovka pro zamezení průniku vody. Ve zbylé ploše se nanese asfaltová vozovka v tl. cca 50mm. Kolem kontejnerů v ploše, kde nebude asfaltová vozovka, bude nasypaná vrstva říčního kameniva.
Otvory po ocelových poklopech budou zalité betonovou deskou.
Konstrukční systém je kombinovaný, s ŽB monolitickým stropem a podkladní deskou a zděnou obvodovou konstrukcí z CPP. Vnitřní nosný systém tvoří zděné pilíře z CPP. V rámci bouracích prací budou odstraněné ocelové poklopy, a do konstrukce strupů budou vytvořené otvory pro kontejnery.

Místem stavby je Kohoutova 1265/3, 613 00 Brno – Husovice, p.č. 1789/2.
Předmětem veřejné zakázky jsou práce podrobně uvedené v dokumentech v Příloze č. 1_Projektová dokumentace (stupeň Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení), kterou vypracoval MENHIR projekt s.r.o. v březnu 2020 a dalších.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 820 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pouze (https://zakazky.mendelu.cz)
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4113.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky