Veřejná zakázka: Sokolnice – ohradní zeď obory, obnova dvou porušených míst

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3825
Systémové číslo: P20V00000015
Datum zahájení: 09.01.2020
Nabídku podat do: 28.01.2020 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sokolnice – ohradní zeď obory, obnova dvou porušených míst
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava ohradních zdí na dvou porušených místech (oblast 1 a oblast 2) v plné míře zachovávají stávající historický vzhled objektu bez výrazných viditelných změn. Obnova obou míst spočívá v přezdění narušeného zdiva a dozdění zdiva již zříceného. Zdivo bude vyzdíváno z původních cihel, pokud to jejich technický stav umožní. Chybějící cihly budou nahrazeny starými kvalitními cihlami obdobného charakteru a barevnosti z rozebraných staveb. Nové základové zdivo u oblasti č. 1 bude vyzděno již čistě z kamene, původního a doplněného z blízkých lokalit. Cihly již do základů použity nebudou. Cihelná koruna bude vyzděna dle stávajícího historického řešení. S největší pravděpodobností část těchto atypických větších cihel je zničena, a tak je bude nutné nahradit cihlami standardními. Tyto budou seříznuty pod daným úhlem, širší koruna bude vytvořena ze dvou částí cihel. Zdivo ohradních zdí bylo v minulosti s největší pravděpodobností opatřeno vápennou omítkou, která díky povětrnosti již není zachována. Za účelem ochrany cihelného zdiva by obnova této omítky byla velmi vhodná, vzhledem k současnému režnému charakteru celé ohradní zdi není navržena

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 264 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zemědělská 1665/1
61300 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky