Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb objektu A - klimatizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3518
Systémové číslo: P19V00000589
Datum zahájení: 27.09.2019
Nabídku podat do: 16.10.2019 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb objektu A - klimatizace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností zajišťující klimatizaci a související stavební práce. Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1: Technicko ekonomické zhodnocení. Projekční práce jsou požadovány v rozsahu:

a) Průzkumné práce a související práce, zajištění vstupních podkladů: zaměření stávajícího stavu rekonstrukcí dotčené části objektu, provedení stavebně technického průzkumu v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace, provedení sond, zajištění vstupních podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
b) projektová dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
c) výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně souvisejících úkonů),
d) zpracování Investičního záměru ve spolupráci s objednatelem,
v rozsahu metodických pokynů a vzoru Investičního záměru MŠMT ve výzvě na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva-c-1-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k?highlightWords=133+220
e) projektová dokumentace pro provádění stavby, dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce,
f) součinnost a technická pomoc při veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby,
g) autorský dozor stavby.

Podrobnost rozsahu projektové dokumentace a souvisejících činnosti je dána technicko – ekonomickým zhodnocením „TEZ – klimatizace objektu A“ (dále jen „TEZ“), která je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek.
Zadavatel požaduje zhotovit variantu řešení označenou v TEZ jako MAXI.

Odborný cenový odhad nákladů na plánovanou rekonstrukci činí:
19 027 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel informuje, že budova je na seznamu kulturních památek České republiky a nachází se v památkovém ochranném pásmu pro historické jádro města Brna.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
v elektronické podobě:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3518.html )

nebo v listinné podobě na adresu:
Mendelova univerzita v Brně
Rektorát – podatelna, odd. veřejných zakázek, k rukám Veroniky Pijáčkové
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky