Veřejná zakázka: Výuková stáj chovu skotu ŠZP ŽABČICE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3299
Systémové číslo: P19V00000381
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-034491
Datum zahájení: 03.07.2019
Nabídku podat do: 24.07.2019 09:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výuková stáj chovu skotu ŠZP ŽABČICE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky s názvem “Výuková stáj chovu skotu ŠZP Žabčice“ na pozemcích parcelního čísla 861/1 a 861/6 v k. ú. Žabčice. Předmětem veřejné zakázky bude novostavba stáje pro chov masného skotu pro účely výuky. Dotčený objekt je ve vlastnictví zadavatele veřejné zakázky, tedy Mendelovy univerzity v Brně - Školního zemědělského podniku Žabčice. Farma se nachází v zastavěné oblasti obce Žabčice. Východním směrem od farmy se však žádná bytová výstavba nevyskytuje. Příjezd na farmu je dvěma samostatnými vjezdy z ulice Zemědělská a Přísnotická. Nová stáj se nachází v místě stávající stáje pro výkrm prasat, která bude odstraněna. Demolice je součástí veřejné zakázky. Tvar stáje a sklon střechy je přizpůsoben okolním produkčním stájím dojnic a odchovny mladého dobytka.
Veškeré stavby nadzemní a podzemní na ploše i okolo ní jsou ve vlastnictví investora. Farma je vybavena vlastními rozvody plynu, NN, rozvody vody, rozvody dešťové kanalizace, splaškové kanalizace se skladovými jímkami, živičnými zpevněnými plochami.
Pozemek je jen mírně svažitý směrem k silážním žlabům. Celá oblast pak leží v údolní nivě řeky Svratky. Podloží tvoří písky a štěrkopísky říční terasy s vysokou hladinou podzemní vody. Nicméně zakládání bude prováděno nad hladinou podzemních vod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky