Smlouva: Výuková stáj chovu skotu ŠZP ŽABČICE

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3739
Datum uzavření smlouvy: 25.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 18 996 375,00
Cena v Kč vč. DPH: 22 985 614,00
Zadávací řízení: Výuková stáj chovu skotu ŠZP ŽABČICE

Název (předmět)

Výuková stáj chovu skotu ŠZP ŽABČICE

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky s názvem “Výuková stáj chovu skotu ŠZP Žabčice“ na pozemcích parcelního čísla 861/1 a 861/6 v k. ú. Žabčice. Předmětem veřejné zakázky bude novostavba stáje pro chov masného skotu pro účely výuky. Dotčený objekt je ve vlastnictví zadavatele veřejné zakázky, tedy Mendelovy univerzity v Brně - Školního zemědělského podniku Žabčice. Farma se nachází v zastavěné oblasti obce Žabčice. Východním směrem od farmy se však žádná bytová výstavba nevyskytuje. Příjezd na farmu je dvěma samostatnými vjezdy z ulice Zemědělská a Přísnotická. Nová stáj se nachází v místě stávající stáje pro výkrm prasat, která bude odstraněna. Demolice je součástí veřejné zakázky. Tvar stáje a sklon střechy je přizpůsoben okolním produkčním stájím dojnic a odchovny mladého dobytka.
Veškeré stavby nadzemní a podzemní na ploše i okolo ní jsou ve vlastnictví investora. Farma je vybavena vlastními rozvody plynu, NN, rozvody vody, rozvody dešťové kanalizace, splaškové kanalizace se skladovými jímkami, živičnými zpevněnými plochami.
Pozemek je jen mírně svažitý směrem k silážním žlabům. Celá oblast pak leží v údolní nivě řeky Svratky. Podloží tvoří písky a štěrkopísky říční terasy s vysokou hladinou podzemní vody. Nicméně zakládání bude prováděno nad hladinou podzemních vod.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy