Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodávku sazenic pro zalesňování 2018 - rozděleno na části 1-5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2159
Systémové číslo: P18V00000039
Datum zahájení: 06.02.2018
Nabídku podat do: 23.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodávku sazenic pro zalesňování 2018 - rozděleno na části 1-5
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je zajištění dodávek sazenic pro zalesňování v roce 2018 – bližší specifikace –
technické specifikace předmětu plnění v jednotlivých přílohách částí označených č. 1 až č. 5, které jsou
nedílnou součástí výzvy.
Dodavatel může podat nabídku na jednu každou samostatnou část, na více částí nebo na všechny
části veřejné zakázky, podle schopnosti plnit požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání
nabídek. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného jiného dodavatele.
Bez ohledu na to, zda se dodavatel účastní jedné z částí, více částí, nebo celé veřejné zakázky, podává
jen jednu nabídku (tj. buď na jednu část, na více částí nebo na celou zakázku).
Předmět veřejné zakázky je vymezen CPV kódem 03450000-9 Produkty lesních školek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 183 945 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mendelova univerzita v Brně,
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Křtiny 175
679 05 Křtiny

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy