Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na dodávku sazenic pro zalesňování 2018 - rozděleno na části 1-5
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je zajištění dodávek sazenic pro zalesňování v roce 2018 – bližší specifikace –
technické specifikace předmětu plnění v jednotlivých přílohách částí označených č. 1 až č. 5, které jsou
nedílnou součástí výzvy.
Dodavatel může podat nabídku na jednu každou samostatnou část, na více částí nebo na všechny
části veřejné zakázky, podle schopnosti plnit požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání
nabídek. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného jiného dodavatele.
Bez ohledu na to, zda se dodavatel účastní jedné z částí, více částí, nebo celé veřejné zakázky, podává
jen jednu nabídku (tj. buď na jednu část, na více částí nebo na celou zakázku).
Předmět veřejné zakázky je vymezen CPV kódem 03450000-9 Produkty lesních školek
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Mendelova univerzita v Brně,
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Křtiny 175
679 05 Křtiny
Kontakt: Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.
jiri.silhanek@slpkrtiny.cz
+420 724 086 282
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.02.2018 10:00
Datum zahájení: 06.02.2018 10:30
Odpovědné zadávání: