Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku sazenic pro zalesňování 2018 - rozděleno na části 1-5
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2018 09:37:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení,
odesíláme Vám tímto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce, kterým se posouvá lhůta pro podání nabídek na 23. 2. 2018 v 10:00 hodin.
Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je i aktualizovaná příloha č. 2 - technická specifikace pro část 2, kterou je nutno použít při přípravě nabídek.
Děkujeme za pochopení.


Přílohy
- Příloha_2_specifikace pro část_2_opravená.xls (2.25 MB)
- Informace zadavatele.pdf (627.83 KB)