Veřejná zakázka: Audity účetního období roku 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2060
Systémové číslo: P17V00000329
Datum zahájení: 01.11.2017
Nabídku podat do: 13.11.2017 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audity účetního období roku 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení auditorských služeb, a to v rozsahu:

- Statutární audit v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění (dále jen „zákon o auditorech“), Mezinárodními standardy auditu, aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky, a to statutární audit za účetní období 01.01.2017 do 31.12.2017 v zákonném rozsahu, bližší specifikace v přiložených obchodních podmínkách.

- Audity jednotlivých účetních výkazů (viz mezinárodní auditorský standard ISA 805 Zvláštní aspekty – audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazů) za účetní období 01.01.2017 do 31.12.2017 - bližší specifikace v přiložených obchodních podmínkách.

- Poskytování průběžného ekonomicko správního poradenství dle požadavků a zadání zadavatele, zejména v oblasti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jako výsledek této činnosti budou požadována sdělení k dané problematice, informace dle potřeb zadavatele v dané oblasti, výklady či rozbory k danému požadavku, vždy v písemné podobě, a to v max. počtu 60 hodin v časovém plnění 1.1.2018 do 31.12.2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mendelova univerzita v Brně
k rukám Veroniky Pijáčkové
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
Brno 613 00

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky