Smlouva: Audity účetního období roku 2017

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1611
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 455 680,00
Cena v Kč vč. DPH: 551 372,80
Zadávací řízení: Audity účetního období roku 2017

Název (předmět)

Audity účetního období roku 2017

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení auditorských služeb, a to v rozsahu:

- Statutární audit v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění (dále jen „zákon o auditorech“), Mezinárodními standardy auditu, aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky, a to statutární audit za účetní období 01.01.2017 do 31.12.2017 v zákonném rozsahu, bližší specifikace v přiložených obchodních podmínkách.

- Audity jednotlivých účetních výkazů (viz mezinárodní auditorský standard ISA 805 Zvláštní aspekty – audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazů) za účetní období 01.01.2017 do 31.12.2017 - bližší specifikace v přiložených obchodních podmínkách.

- Poskytování průběžného ekonomicko správního poradenství dle požadavků a zadání zadavatele, zejména v oblasti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jako výsledek této činnosti budou požadována sdělení k dané problematice, informace dle potřeb zadavatele v dané oblasti, výklady či rozbory k danému požadavku, vždy v písemné podobě, a to v max. počtu 60 hodin v časovém plnění 1.1.2018 do 31.12.2018.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy