Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Servis a opravy zdvihacího zařízení - OTIS 03.01.2018
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor - CODEON SOFT spol.s.r.o. 02.01.2018
Smlouva o běžném účtu 27.12.2017
Dodávka návěsného sklízeče hroznů - opakované řízení 21.12.2017
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2018 21.12.2017
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla MENDELU 21.12.2017
TMS 4 21.12.2017
pronájem - Subsaharská Afrika 20.12.2017
služby - Subsaharská Afrika 20.12.2017
stanovení živin v půdě 20.12.2017
Zajištění servisu aktivních prvků CISCO infrastruktury 20.12.2017
cestovné na výzkumné plochy SEARRP pro projekt "Pusobení ceských vedcu v experimentu SBE 19.12.2017
Dodávka vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště 19.12.2017
SW - projekt Phytophtora 19.12.2017
materiál - Subsaharská Afrika 18.12.2017
Objednávka 3594201400 18.12.2017
Povinné ručení vozidel 18.12.2017
osvětová činnost - Afrika 16.12.2017
Dodávka traktoru s lesnickou nástavbou pro projekt Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodářství v chráněných oblastech Tušheti - opakované řízení 15.12.2017
Objednávka č. 3581100721 15.12.2017