Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Rozšíření licencí kamerového systému a diskové kapacity pro Pavilon C 03.10.2019
Část 9: Homogenizační zkumavky malé 02.10.2019
Objednávka c. 3541403128 provedení díla 02.10.2019
Objednávka pro projekt chemie 02.10.2019
Purchase Order No.: 3541403142 expertní služby 02.10.2019
Analýza současného stavu správy dokumentů 01.10.2019
Část 1: detektor refraktometru 01.10.2019
Část 1: Polymeráza 01.10.2019
Část 2: Reagencie a kity pro gelovou elektroforézu, pro molekulární klonování, pro kvantifikaci a izotermální amplifikaci nukluových kyselin, kity a reagencie různé. Modifikující enzymy. 01.10.2019
Část 3: Kity a reagencie pro přípravu knihoven pro sekvenování na sekvenátorech Illumina, kity pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu, kity pro amplifikaci cDNA konců 01.10.2019
Část 4: Reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina 01.10.2019
Část 4: vakuová balička 01.10.2019
Objednávka c. 3541403144 realizace workshopů 01.10.2019
Objednávka č. 3595301532 01.10.2019
Zpracování projektové dokumentace na vinařský dům MENDELU 01.10.2019
2082019 Dodávka 4K monitorů 01.10.2019
Objednávka c. 3544302155 simulace prodění vzduchu 30.09.2019
Objednávka c. 3544302158 radiouhlíkové datování 30.09.2019
Objednávka 3594201574 30.09.2019
Stavební úpravy tělocvičny BG 05 30.09.2019