Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Objednávka c. 3542601544 rozbory půdních vzorků 11.11.2019
Oprava jednotky Sinclair - budova J 11.11.2019
Část 1: Kity a reagencie pro analýzu RNA na Tape Station 4200 (Agilent) 10.11.2019
Část 2: Kity a reagencie pro izolaci DNA, RNA, pro reverzní transkripci a pro qPCR (real-time PCR) 10.11.2019
0152019 Dodávka projektorů pro LDF 08.11.2019
Mikroskopický Stage Top inkubátor pro sledování živých buněk – opakované řízení 07.11.2019
Objednávka chemikálií 07.11.2019
pronájem stage a mobiliáře 07.11.2019
Purchase Order No.: 3541403179 satelitní data 07.11.2019
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Centrum EXBIO 07.11.2019
Rámcová dohoda na dodávku kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů 07.11.2019
Rámcová dohoda na dodávku laboratorního skla a plastů 07.11.2019
Stavební úpravy laboratoří v 2.NP budovy D 07.11.2019
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb objektu A - klimatizace 07.11.2019
Dodávka elektrospotřebičů na provozy SKM MENDELU_HV Elektro s.r.o. 06.11.2019
Objednávka č. 3595301600 06.11.2019
Objednávka č. 3595301601 06.11.2019
Objednávka č. 3595301602 06.11.2019
Objednávka č. 3595301603 06.11.2019
Smlouva o zřízení služebnosti 06.11.2019