Smlouva: Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6504
Datum uzavření smlouvy: 22.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 023 000,90
Cena v Kč vč. DPH: 1 237 831,09
Zadávací řízení: Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)

Název (předmět)

Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je výměna podlahové krytiny v západní části 2. NP v budově Q Mendelovy univerzity v Brně (konkrétně se jedná o zasedací místnost N2032, kanceláře N2037-N2041, N2053-N2060 a část chodby N2052) v souladu s Přílohou č. 1 – Projektová dokumentace.

Prohlídka místa plnění bude umožněna v termínu 19. 5. 2021 v 9:00 hodin. Sraz účastníků bude před hlavním vjezdem do areálu Mendelovy univerzity (mezi budovami A a B) před strážnicí na adrese Zemědělská 1, 613 00 Brno. Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění je Ing. Vlastimil Pícha, tel: +420 731 635 371 (případně: Bc. Lena Mikušová – tel: +420 778 468 989). Zadavatel doporučuje se na prohlídku místa plnění u kontaktní osoby předem nahlásit prostřednictvím e-mailu: vlastimil.picha@mendelu.cz

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy