Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce části klimatizačního systému VRV DAIKIN II – pavilon Q Mendelovy univerzity v Brně
nadlimitní Zadáno 27.10.2012 19.12.2012 14:00
Dodávka klimatizační komory a biohazard boxů včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2012 06.11.2012 13:00
Dodávka mikroskopů a příslušenství
podlimitní Zadáno 17.10.2012 01.11.2012 13:00
Dodávka sestav pro měření transpiračního proudu a příslušenství pro zjištění fyzikálních vlastností okolí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2012 22.10.2012 13:00
Dodávka infračerveného spektrometru
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2012 18.10.2012 00:00
Dodávka výpočetní techniky, software a projekční techniky pro OP VK
nadlimitní Zadáno 08.10.2012 08.10.2012 14:00
Dodávka propagačních předmětů pro potřeby projektů OP VK
podlimitní Zadáno 07.09.2012 25.09.2012 13:00
Auditorské služby pro potřeby OP VK
podlimitní Zadáno 31.08.2012 18.09.2012 13:00
Dodávka mikroskopů, část A, B, C
podlimitní Zadáno 31.08.2012 19.09.2012 13:00
Pronájem kapalinového chromatografu a dodávka potřebného spotřebního materiálu pro jeho provoz
podlimitní Zadáno 08.06.2012 25.06.2012 08:00
Biotechnologický pavilon M a X - Orientační systém
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2012 27.04.2012 10:00
MENDELU – Víceúčelový objekt polní pokusné stanice
podlimitní Zadáno 23.03.2012 10.04.2012 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016