Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka audio-vizuálního vybavení - rozděleno na část 1-25
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2013 22.10.2013 10:00
Jazykové kurzy – MENDELU 2013 – rozděleno na části 1, 2, 3
podlimitní Zadáno 13.09.2013 01.10.2013 13:00
Dodávka mikroskopů a příslušenství pro MENDELU 2013 – rozděleno na části 1 - 9
podlimitní Zadáno 10.09.2013 07.10.2013 10:00
Zařízení na rychlou chemickou syntézu peptidů
podlimitní Zadáno 07.09.2013 24.09.2013 10:00
Rámcová smlouva na dodávku výpočetní techniky
nadlimitní Zadáno 03.09.2013 21.10.2013 13:00
Rámcová smlouva na poradenství a realizaci výběrových řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2013 10.09.2013 10:00
Pořízení a zpracování videozáznamů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2013 09.09.2013 13:00
Posílení NN přívodů objektu T a rekonstrukce hl. rozvaděče, rekonstrukce osvětlení 5. NP budovy B
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2013 02.09.2013 10:00
Posílení NN přívodů objektu T a rekonstrukce hl. rozvaděče, rekonstrukce osvětlení 5. NP budovy B
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2013 30.08.2013 07:00
Rekonstrukce hájenky Habrůvka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2013 18.09.2013 07:00
Oprava havarijního stavu a realizace energetických opatření – Hospodářské budovy Mendelea
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2013 05.09.2013 15:00
Rekonstrukce elektroinstalace v obj. A
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2013 21.08.2013 13:00
Pronájem produkčního tiskařského stroje
podlimitní Zadáno 07.08.2013 16.09.2013 13:00
Dodávka odborné literatury – rozděleno na části 1-38
podlimitní Zadáno 06.08.2013 27.08.2013 09:30
Dodávka propagačních předmětů
podlimitní Zadáno 26.07.2013 12.08.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016