Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2021 – 2025 – rozdělena na části
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2021 14:59:59
Číslo jednací ve SpSl UM/2225/2021-30
ID ve SpSl EZAKZ210040157
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto na základě žádostí dodavatelů vydává vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
Tímto vysvětlením zadávací dokumentace dochází ke změně zadávacích podmínek. Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 jsou i aktualizované přílohy A1 a A2, verze k 15. 2. 2021 (obchodní podmínky pro části 1 a 2), aktualizované přílohy 2a / 2b, verze k 15. 2. 2021 (tabulky nabídkových cen částí 1 a 2) a aktualizovaná příloha č. 3, verze k 15. 2. 2021 (tabulka světových zón). Při přípravě svých nabídek berte, prosím, na vědomí informace, které jsou obsahem vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
Jednou z nich je i skutečnost, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby lhůta pro podání nabídek činila celou její původní délku, tedy až do 9. 3. 2021 v 10:00 hodin.


Přílohy
- A5_vysvetleni_ZD_c.2.pdf (863.74 KB)
- A5i_priloha_2a_tabulka_nabidkovych_cen_cast_1_aktualizovana_verze_k_15.2.2021.xls (39.50 KB)
- A5i_priloha_2b_tabulka_nabidkovych_cen_cast_2_aktualizovana_verze_k_15.2.2021.xls (39.00 KB)
- A5i_priloha_3_tabulka_svetovych_zon_obe_casti_aktualizovana_verze_k_15.2.2021.xlsx (12.78 KB)
- A5i_priloha_A1_obchodni_podminky - pro část 1_aktualizovana_verze_k_15.2.2021.doc (106.50 KB)
- A5i_priloha_A2_obchodni_podminky - pro část 2_aktualizovana_verze_k_15.2.2021.doc (101.00 KB)