Public contract: MENDELU Innovation Hub, zpracování PD

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6667
System number: P23V00000474
File number: UM/17737/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-036197
Date of commence: 04.10.2023
Tender submit to: 06.11.2023 10:00
Contracts catalog: go to contract

Title, type and description of public contract

 • Title: MENDELU Innovation Hub, zpracování PD
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové činnosti, inženýrských činností, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s prováděním stavebních úprav MENDELU Innovation Hub (dále jen „předmět zakázky“), a to pro dílčí část č. 1 s názvem „Přestavba části vnitřních prostor na inovační výukové centrum“ (dále také jako „Dílčí část č. 1“) a dílčí část č. 2 s názvem „Rekonstrukce obálky budovy“ (dále také jako „Dílčí část č. 2“, Dílčí část č. 1 a Dílčí část č. 2 dále společně jako „Dílčí části“ a jednotlivě též jako „Dílčí část“).

Bližší informace jsou uvedeny v ZD.

Prohlídka místa plnění se koná 13. 10. 2023 od 10:00 hodin na adrese třída Generála Píky 1999/5, 613 00 Brno.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 5 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance