Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/17737/2023-20
ID ve SpSl EZAKF230006601Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MENDELU Innovation Hub, zpracování PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové činnosti, inženýrských činností, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s prováděním stavebních úprav MENDELU Innovation Hub (dále jen „předmět zakázky“), a to pro dílčí část č. 1 s názvem „Přestavba části vnitřních prostor na inovační výukové centrum“ (dále také jako „Dílčí část č. 1“) a dílčí část č. 2 s názvem „Rekonstrukce obálky budovy“ (dále také jako „Dílčí část č. 2“, Dílčí část č. 1 a Dílčí část č. 2 dále společně jako „Dílčí části“ a jednotlivě též jako „Dílčí část“).

Bližší informace jsou uvedeny v ZD.

Prohlídka místa plnění se koná 13. 10. 2023 od 10:00 hodin na adrese třída Generála Píky 1999/5, 613 00 Brno.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Martina Katonová
e-mail: martina.katonova@mendelu.cz
tel: +420 545135257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.11.2023 10:00
Datum zahájení: 04.10.2023 14:24
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: