Public contract: Rekonstrukce strukturované kabeláže a prvků IT, budova A, B – I. etapa

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 6578
System number: P23V00000385
File number: UM/15591/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 07.11.2023
Tender submit to: 01.12.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce strukturované kabeláže a prvků IT, budova A, B – I. etapa
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k provedení stavebních uprav optických datových rozvodů a vybudování datových uzlů v budovách A, B, v areálu Brno-Černá Pole, Mendelovy univerzity v Brně - I. etapa. V budově A, v zrcadle schodiště, bude zřízena ocelová konstrukce s plošinami pro umístění datových rozvaděčů. Nové datové uzly v rámci rekonstrukce strukturované kabeláže budou napojeny na stávající elektroinstalaci univerzity. V budově B dojde ke změně užívání stávajících místností, které dříve sloužily jako šatny. Tyto místnosti budou nově využívány pro umístění datových rozvaděčů. Součástí stav. úprav je také provedení klimatizace místnosti N1074 v objektu B.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 14.11.2023 v 13:00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před hlavním vchodem do budovy A Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 7 745 750 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses