Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/15591/2023-14
ID ve SpSl EZAKF230006591Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce strukturované kabeláže a prvků IT, budova A, B – I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k provedení stavebních uprav optických datových rozvodů a vybudování datových uzlů v budovách A, B, v areálu Brno-Černá Pole, Mendelovy univerzity v Brně - I. etapa. V budově A, v zrcadle schodiště, bude zřízena ocelová konstrukce s plošinami pro umístění datových rozvaděčů. Nové datové uzly v rámci rekonstrukce strukturované kabeláže budou napojeny na stávající elektroinstalaci univerzity. V budově B dojde ke změně užívání stávajících místností, které dříve sloužily jako šatny. Tyto místnosti budou nově využívány pro umístění datových rozvaděčů. Součástí stav. úprav je také provedení klimatizace místnosti N1074 v objektu B.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 14.11.2023 v 13:00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před hlavním vchodem do budovy A Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: e-mail: zakazky@mendelu.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 01.12.2023 10:00
Datum zahájení: 07.11.2023 14:31
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: