Public contract: Výdejna jídla v budově "X" - modernizace výdeje

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 6352
System number: P23V00000158
File number: UM/4733/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-049901
Date of commence: 31.10.2023
Tender submit to: 04.12.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výdejna jídla v budově "X" - modernizace výdeje
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení, které bude sloužit k rozšíření výdeje jídla v budově X, výměna gastrozařízení a výměna mycího stroje, a to včetně nutných stavebních úprav.
Předmět díla spočívá v dodávce zařízení (dále také jako „zařízení“) uvedeného v příloze č. 1, č. 1a a č. 1b této smlouvy a provedení stavebních prací (dále také jako „stavební práce“) uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses