Veřejná zakázka: Úprava a dovystrojení trafostanice objektu A

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5338
Systémové číslo: P21V00000612
Spisová značka: UM/22031/2021 (uzavřeno)
Datum zahájení: 09.11.2021
Nabídku podat do: 23.11.2021 09:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava a dovystrojení trafostanice objektu A
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících ve zhotovení potřebných projektových dokumentací, tj. „Technického popisu záměru s příslušnými výkresy“, tj. projektového podkladu pro vydání Územního souhlasu k provedení NN přípojky do objektu D, projektové dokumentace v rozsahu „dokumentace pro vydání stavebního povolení, tj. projektového podkladu pro vydání povolení stavebních úprav a dovystrojení trafostanice objektu A Mendelovy univerzity v Brně a „dokumentace pro provádění stavby“ zahrnující jak přípojku NN, tak Úpravu a dovystrojení Trafostanice T1 jako samostatné objekty se společným výkazem výměr.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15 .11. 2021 v 10:00. Podrobnosti viz článek 12 Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky