Veřejná zakázka: ČOV a kanalizace pro hájenku Bukovinka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5148
Systémové číslo: P21V00000429
Spisová značka: UM/16219/2021
Datum zahájení: 02.07.2021
Nabídku podat do: 05.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČOV a kanalizace pro hájenku Bukovinka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je objekt hájenky v Bukovince č.p. 97, který je situovaný na samotě. Nejbližší veřejná kanalizace je cca 0,4 km od objektu. V blízkosti není vodní tok. Objekt je využíván k rodinnému bydlení. V současné době jsou splaškové odpadní vody odváděny do jímky na vyvážení – žumpy. Tento způsob odkanalizování je ekonomicky náročný a ekologicky nevhodný.
Odkanalizování objektu č.p. 97 je navrženo novou domovní kanalizací odvádějící splaškové odpadní vody do nové domovní ČOV. Předčištěné odpadní vody z ČOV budou odváděny vsakem do podzemí přes vsakovací objekt na pozemku p.č. 306/32.
Stávající žumpa bude zrušena. Po předchozím vyčerpání odpadních vod bude vybouráno zastropení jímky a stěny do výškové úrovně cca 0,5 m pod terén. Prostor žumpy bude následně zasypán. Dešťové vody nejsou předmětem projektové dokumentace. Předpokládá se jejich odvod shodně sestávajícím stavem vsakem do podzemí. Dešťové vody je vhodné akumulovat pro jejich další využití – zálivka, potřeby domácnosti atd.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

případně v listinné podobě na níže uvedené adrese:

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky