Veřejná zakázka: Část 5 – měření průtoků na přelivu se vzdáleným přenosem dat

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 5083
Jedná se o část veřejné zakázky: Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně, grant SGC-2021-013 a SGC-2021-018: Senzory s dataloggery pro výzkumnou plochu – rozděleno na části

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5 – měření průtoků na přelivu se vzdáleným přenosem dat

Stručný popis předmětu:
Předmětem části 5 veřejné zakázky je dodávka senzorů s dataloggery pro enviromentální monitoring. Část 5 v sobě zahrnuje dodávku 1 ultrazvukového (ultrasonického) snímače hladiny vody s požadovaným měřícím rozsahem 0,3 až 1,4 m a rozlišením min. 1 mm. Součástí je také dodávka 1 pozičně nastavitelného držáku a 1 telemetrický modul (datalogger) s vysílačem pro vzdálený přenos dat (GSM+SMS modem. Dodávka je požadována vč. instalace, zprovoznění a ověření funkce dodavatelem, zaškolení obsluhy a manuálů ke snímači a modulu v českém nebo anglickém jazyce.

Snímač a telemetrický modul budou v terénu instalovány na předem připravenou zastřešenou konstrukci, která bude zbudována nad Thomsonovým měrným přelivem.

Účelem předmětu zakázky v části 5 je enviromentální monitoring na zalesněném mikropovodí pro hydrologický a hydropedologický výzkum prostřednictvím senzorů a telemetrického modulu pro měření průtoků na přelivu. Účelem je současně doplnit síť terénních stanic, kde je kontinuálně měřena výška hladiny (na ŠLP probíhají tato měření od 2015).
Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1e.


Předpokládaná hodnota

  • 52 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Jihomoravský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy