Smlouva: Část 5 – měření průtoků na přelivu se vzdáleným přenosem dat

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6443
Datum uzavření smlouvy: 12.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 51 732,00
Cena v Kč vč. DPH: 62 595,72
Zadávací řízení: Část 5 – měření průtoků na přelivu se vzdáleným přenosem dat

Název (předmět)

Část 5 – měření průtoků na přelivu se vzdáleným přenosem dat

Stručný popis

Předmětem části 5 veřejné zakázky je dodávka senzorů s dataloggery pro enviromentální monitoring. Část 5 v sobě zahrnuje dodávku 1 ultrazvukového (ultrasonického) snímače hladiny vody s požadovaným měřícím rozsahem 0,3 až 1,4 m a rozlišením min. 1 mm. Součástí je také dodávka 1 pozičně nastavitelného držáku a 1 telemetrický modul (datalogger) s vysílačem pro vzdálený přenos dat (GSM+SMS modem. Dodávka je požadována vč. instalace, zprovoznění a ověření funkce dodavatelem, zaškolení obsluhy a manuálů ke snímači a modulu v českém nebo anglickém jazyce.

Snímač a telemetrický modul budou v terénu instalovány na předem připravenou zastřešenou konstrukci, která bude zbudována nad Thomsonovým měrným přelivem.

Účelem předmětu zakázky v části 5 je enviromentální monitoring na zalesněném mikropovodí pro hydrologický a hydropedologický výzkum prostřednictvím senzorů a telemetrického modulu pro měření průtoků na přelivu. Účelem je současně doplnit síť terénních stanic, kde je kontinuálně měřena výška hladiny (na ŠLP probíhají tato měření od 2015).
Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1e.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy