Veřejná zakázka: Část 1 – malá mikroklimatická stanice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 5079
Jedná se o část veřejné zakázky: Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně, grant SGC-2021-013 a SGC-2021-018: Senzory s dataloggery pro výzkumnou plochu – rozděleno na části

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – malá mikroklimatická stanice

Stručný popis předmětu:
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka čidel a dataloggerů pro 24 mikroklimatických stanic s následujícími parametry:
• min. 3x snímač teploty vzduchu s možností umístění ve třech úrovních (0,05, 0,25 a 0,5 m),
• min. 3x snímač teploty půdy s možností umístění ve třech různých hloubkách v půdním profilu (0,05-0,15, 0,2-0,3, 0,6-0,8 m),
• min. 3x snímač vlhkosti půdy s možností umístění ve stejných hloubkách (0,05-0,15, 0,2-0,3, 0,6-0,8 m) a datalogger/y s dotekovým výstupem pro stahování dat a změnu nastavení intervalů měření.

K dodávce je požadován manuál ke snímačům a dataloggeru v českém nebo anglickém jazyce. V případě části 1 veřejné zakázky je pro hydropedologickou část výzkumu naprosto zásadní, aby se jednalo o kombinaci čidel a dataloggeru, ze kterého bude možné získávat data v přímo naměřené veličině (např. permittivity, raw moisture signal) daného čidla vlhkosti půdy.
Účelem předmětu zakázky v části 1 je enviromentální monitoring na zalesněném mikropovodí pro hydrologický a hydropedologický výzkum prostřednictvím senzorů a dataloggerů pro 24 malých mikroklimatických stanic.
Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1a.


Předpokládaná hodnota

  • 175 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Jihomoravský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy