Smlouva: Část 1 – malá mikroklimatická stanice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6487
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 169 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 205 458,00
Zadávací řízení: Část 1 – malá mikroklimatická stanice

Název (předmět)

Část 1 – malá mikroklimatická stanice

Stručný popis

Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka čidel a dataloggerů pro 24 mikroklimatických stanic s následujícími parametry:
• min. 3x snímač teploty vzduchu s možností umístění ve třech úrovních (0,05, 0,25 a 0,5 m),
• min. 3x snímač teploty půdy s možností umístění ve třech různých hloubkách v půdním profilu (0,05-0,15, 0,2-0,3, 0,6-0,8 m),
• min. 3x snímač vlhkosti půdy s možností umístění ve stejných hloubkách (0,05-0,15, 0,2-0,3, 0,6-0,8 m) a datalogger/y s dotekovým výstupem pro stahování dat a změnu nastavení intervalů měření.

K dodávce je požadován manuál ke snímačům a dataloggeru v českém nebo anglickém jazyce. V případě části 1 veřejné zakázky je pro hydropedologickou část výzkumu naprosto zásadní, aby se jednalo o kombinaci čidel a dataloggeru, ze kterého bude možné získávat data v přímo naměřené veličině (např. permittivity, raw moisture signal) daného čidla vlhkosti půdy.
Účelem předmětu zakázky v části 1 je enviromentální monitoring na zalesněném mikropovodí pro hydrologický a hydropedologický výzkum prostřednictvím senzorů a dataloggerů pro 24 malých mikroklimatických stanic.
Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1a.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy