Veřejná zakázka: Sanace venkovního předloženého schodiště lesovny Jedovnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4688
Systémové číslo: P20V00000878
Datum zahájení: 15.12.2020
Nabídku podat do: 12.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace venkovního předloženého schodiště lesovny Jedovnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je sanace venkovních schodů lesovny Jedovnice, Kopeček 174, 679 06 Jedovnice, jejímž majitelem je Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.
Vlastní schodiště (stáří 150 let) je tvořeno kamenem – pískovec, slepenec, žula, které jsou navzájem propojené vápennou maltou. Tato malta byla v nedávné minulosti nahrazena spárovanou vápenocementovou maltou.
Schodiště má tři hlavní poruchy. První poruchou jsou vyboulené kameny tvořící opěrné stěny. Druhou poruchou jsou sešlapané schodišťové stupně. Třetí poruchou jsou pak uvolněné kamenné bloky tvořící nosné sloupy a sloupky venkovního schodiště.

Bližší specifikace v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zemědělská 1665/1
61300 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy