Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodávku sazenic pro zalesňování 2020 – rozděleno na části 1-4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3934
Systémové číslo: P20V00000124
Datum zahájení: 02.03.2020
Nabídku podat do: 13.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodávku sazenic pro zalesňování 2020 – rozděleno na části 1-4
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je zajištění dodávek sazenic pro zalesňování v roce 2020 – bližší specifikace – technické specifikace předmětu plnění v jednotlivých přílohách částí označených č. 1 až č. 4, které jsou nedílnou součástí výzvy.
V jednotlivých částech je uveden předpokládaný rozsah požadovaného plnění za celou dobu trvání rámcové dohody. Uvedené počty jsou předpokládané a mohou se tedy v průběhu plnění měnit.
Zadavatel uzavře rámcovou dohodu na jednotlivé části vždy s jedním dodavatelem, a to na dobu od uzavření Rámcové dohody do 31. 5. 2020.
Dodavatel může podat nabídku na jednu každou samostatnou část, na více částí nebo na všechny části veřejné zakázky, podle schopnosti plnit požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídek. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného jiného dodavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 952 880 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zemědělská 1665/1
61300 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy