Veřejná zakázka: Dodávka přístrojů pro technologickou laboratoř – rozděleno na části

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3416
Systémové číslo: P19V00000498
Datum zahájení: 08.08.2019
Nabídku podat do: 27.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka přístrojů pro technologickou laboratoř – rozděleno na části
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena pro každou část samostatně v přílohách č. 1a -1d Výzvy k podání nabídek – přílohy s názvem „Technická specifikace“ příslušné části.

Část 1: detektor refraktometru
Jedná se o refraktometrický detektor s vysokou citlivostí a stabilitou signálu, s dokonale tepelně izolovanými optickými komponenty, s přesným řízením teploty v referenční oblasti k dosažení stabilní nulové linie a vysokého poměru signálu k šumu. Součástí přístroje je automatický proplach referenční cely a funkcí „autozero“ pro celý měřící rozsah. Přístroj je vhodný pro látky, které neabsorbují, nefluoreskují, tj. cukry, lipidy, polymery.

Část 2: systém měření plynů vč. pumpy
Jedná se o přenosný digitální detektor s vlastní baterií na stanovení obsahu oxidu uhličitého a kyslíku v atmosféře. Přístroj je vybavený automatickou aktivní pumpou, umožňující analýzu atmosféry v uzavřeném boxu přes úzký vstupní otvor.

Část 3: texturní analyzér vč. příslušenství
Přístroj je určený k analýze textury potravin a zjišťování materiálových vlastností obalového materiálu. Princip je založen na deformaci analyzovaného materiálu sondou, ve které je umístěn citlivý tenzometr. Možnost výměny nástavce a sondy.

Část 4: vakuová balička
Vakuová balička obsahuje senzorové čidlo, které měří skutečný podtlak ve vakuové komoře. Přístroj je ovládán pomocí LCD, který umožňuje nastavení vhodných programů a cyklů. Délka svařovací lišty je minimálně 400 mm, s dvojitým svárem na liště a úsporným režimem pro snížení provozních nákladů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 679 330 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3416.html )

nebo v listinné podobě:
Mendelova univerzita v Brně
Rektorát – podatelna, odd. veřejných zakázek, k rukám Veroniky Pijáčkové
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy