Public contract: MENDELU – Rekonstrukce výukové stáje pro chov dojnic

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 233
System number: P13V00000232
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 349780
Upon prior information notice:
Rekonstrukce výukové stáje pro chov dojnic
Date of start: 14.05.2013
Tender submit to: 06.06.2013 14:00

Title, type and description of public contract

 • Title: MENDELU – Rekonstrukce výukové stáje pro chov dojnic
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU v areálu Školního zemědělského podniku Žabčice Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o demolici stávající stáje a rekonstrukci se stejným účelem využití.

Zadavatel bude stavbu realizovat ze státní dotace, která je poskytována pro rok 2013. Zadavatel klade velký důraz na co nejkratší lhůtu realizace a organizaci práce při realizaci stavby. Zadavatel zdůrazňuje, že dodavatel musí počítat s faktem, že těsně kolem stavby umožní pohyb krav do dojírny a bude respektovat provoz živočišné výroby zadavatele.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 16 389 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zastupujícího zadavatele S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, recepce. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod. Nabídky doručené na jiné než uvedené místo se nepovažují za nabídky doručené v souladu se zadávacími podmínkami.

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance