Veřejná zakázka: MENDELU – Rekonstrukce výukové stáje pro chov dojnic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 233
Systémové číslo: P13V00000232
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 349780
Na základě předběžného oznámení:
Rekonstrukce výukové stáje pro chov dojnic
Počátek běhu lhůt: 14.05.2013
Nabídku podat do: 06.06.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MENDELU – Rekonstrukce výukové stáje pro chov dojnic
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU v areálu Školního zemědělského podniku Žabčice Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o demolici stávající stáje a rekonstrukci se stejným účelem využití.

Zadavatel bude stavbu realizovat ze státní dotace, která je poskytována pro rok 2013. Zadavatel klade velký důraz na co nejkratší lhůtu realizace a organizaci práce při realizaci stavby. Zadavatel zdůrazňuje, že dodavatel musí počítat s faktem, že těsně kolem stavby umožní pohyb krav do dojírny a bude respektovat provoz živočišné výroby zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 389 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zastupujícího zadavatele S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, recepce. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod. Nabídky doručené na jiné než uvedené místo se nepovažují za nabídky doručené v souladu se zadávacími podmínkami.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky