Veřejná zakázka: Rekonstrukce plynové kotelny pro VŠ koleje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2273
Systémové číslo VZ: P18V00000153
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-024698
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 21.05.2018 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce plynové kotelny pro VŠ koleje
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je rekonstrukce plynové kotelny K2 včetně dodávek, nacházející se v areálu VŠ kolejí J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „MENDELU“), s místem stavby v areálu VŠ kolejí MENDELU, Kohoutova 11, 613 00 Brno. Součástí díla je demontáž stávajícího a montáž nového zařízení. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky a jeho realizace obsahuje projektová dokumentace, obsažená v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.

Stavba bude obsahovat dva svazky: D.1.4.1 Vytápění a D.1.4.2
Plynoinstalace. Stavba včetně dodávek bude realizována ve stávající kotelně K2 přiléhající k bloku „A“ VŠ kolejí na pozemku parc. č. 1790/19 v k. ú. Brno. Stavba se nachází v zastavěné části Brna na ulici Kohoutova. Zdroj se bude skládat ze 4 ks nástěnných plynových kondenzačních kotlů o celkovém nominálním výkonu 480 kW. Otopná soustava zůstává stávající.
Stavba svým charakterem nebude mít žádné požadavky na stávající architektonické řešení objektu. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je ponecháno stávající.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1/1665
  Brno 613 00
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
nebo v listinné podobě na adrese:

Mendelova univerzita v Brně
k rukám Veroniky Pijáčkové
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1665/1
Brno 613 00

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky