Veřejná zakázka: Oprava hráze vodní nádrže v arboretu Křtiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1996
Systémové číslo VZ: P17V00000263
Datum zahájení: 07.09.2017
Nabídku podat do: 22.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava hráze vodní nádrže v arboretu Křtiny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava části hráze v místě výpustného objektu, oprava stávajícího bezpečnostního přelivu, který bude nově vybaven kalníkem o zahloubení 0,4 m pod kótu nátoku pro školky, budou odstraněny stávající betonové pilíře a vybudovány nové ŽB pilíře o půdorysných rozměrech 0,6 x 0,8 m. Nedílnou součástí je vybudování nového stavidlového uzávěru ovládaného cévovou tyčí, nové opěrné zdi z betonového jádra s kamenným obkladem. Objekt bude vybaven novými dřevěnými česlemi. Bude zrealizován nový odběr pro školky. Stávající odběrné potrubí bude nahrazeno novým potrubím PVC 200. V místě zpevnění břehů pomocí dřevěných pilot dojde k jejich odstranění a nahrazení opevnění pomocí kamenné rovnaniny nad 200 kg/ks. Blíže ve výzvě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 836 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1/1665
  Brno 613 00
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
k rukám ing. Šilhánka, Ph.D.
Křtiny 175, 679 05 Křtiny

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky