Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava hráze vodní nádrže v arboretu Křtiny
Odesílatel Zoja Šťastná
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2017 11:39:43
Předmět Výzva

Zadavatel zveřejnil na svém profilu výzvu k podání nabídky vč. všech příloh k VZMR Oprava hráze vodní nádrže v arboretu Křtiny.
Pro pířpadné dotazy lze použít profil zadavatele.
Za MENDELU
Z.Šťastná
odd. veřejných zakázek


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek.pdf (2.26 MB)