Contracts catalogue

between
from
Title Date of contract
Smlouva o využití výsledků dosažených v projektu výzkumu a vývoje č. TH04030132 17.04.2023
Energetický posudek kampus 14.04.2023
Objednávka c. 3544303326 14.04.2023
Objednávka c. 3541404064 13.04.2023
Objednávka c. 3544303323 12.04.2023
Objednávka 3522303414 12.04.2023
Oprava střešní krytiny na K 12.04.2023
Práce elektro na K 14 12.04.2023
Servisní smlouva 12.04.2023
Stoly pro Pizzerii_Potrusil s.r.o. 12.04.2023
Objednávka č. 3595302709 11.04.2023
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2023-2026 11.04.2023
Objednávka 3523910069 06.04.2023
Objednávka 3529102046 06.04.2023
Objednávka 3529102049 06.04.2023
Objednávka 3529102050 06.04.2023
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 13103 ze dne 7. 9. 2004 05.04.2023
Chemické čištění otopné soustavy, koleje JAK, bl. B_Erding a.s. 05.04.2023
Objednávka c. 3549103487 05.04.2023
Objednávka 3529102048 05.04.2023