Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Rámcová dohoda na dodávku chemikálií 25.11.2016
objednávka 3589100670 na bank.tisk. a čtečky 24.11.2016
Smlouva o zajištění online přístupu do kolekce elektronických časopisů American Chemical Society "ALL-PUBS" 24.11.2016
Smlouva na dodávku postelí a matrací na kolej Akademie 23.11.2016
oprava podlahy, výmalba 22.11.2016
Smlouva o dodávce odborných zahraničních periodik na rok 2017 22.11.2016
Dodávka propagačních materiálů 21.11.2016
Objednávka - Laboratorní potřeby - kolíky, kádinky, válce 21.11.2016
Tenzometry 18.11.2016
Objednávka analýzy obsahu dusíku a uhlíku v zrnu 15.11.2016
Objednávka - Konferenční poplatek 15.11.2016
Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla 15.11.2016
Stanovení půdních vlastností 15.11.2016
Kolona pro analýzu 14.11.2016
příprava konference 10.11.2016
objednávka PD reko trafo KA 09.11.2016
objednávka - šetřiče vody 09.11.2016
Smlouva o dodávání zahraničních periodik na rok 2017 07.11.2016
Smlouva o zajištění online přístupu do databází Ulrichsweb a ProQuest Central 04.11.2016
Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 03.11.2016