Smlouva: Příkazní smlouva - Rekonstrukce chodeb a učeben obj. B – I. etapa – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9232
Datum uzavření smlouvy: 04.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 390 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 471 900,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce chodeb a učeben obj. B – I. etapa – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Rekonstrukce chodeb a učeben obj. B – I. etapa – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů při provádění rekonstrukce chodeb a učeben objektu B Mendelovy univerzity v Brně. Služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s výkonem investorských inženýrských činností. TDS bude rovněž zabezpečovat součinnost s dodavatelem interiérového vybavení.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy