Smlouva: Projekční činnost pro rekonstrukci objektu C v Lednici

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1856
Datum uzavření smlouvy: 01.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 985 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 402 455,00
Zadávací řízení: Projekční činnost pro rekonstrukci objektu C v Lednici

Název (předmět)

Projekční činnost pro rekonstrukci objektu C v Lednici

Stručný popis

Popis předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o kompletní zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavebních úprav objektu C v Lednici, v rozsahu:
a) zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením
b) výkon inženýrské činnosti – zajištění potřebných závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a institucí, zajištění vydání přísl. rozhodnutí vč. nabytí právní moci
c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby před jejím dokončením vč. zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle Vyhl. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměra technické pomoci při zadávacím řízení
d) součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby
e) výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby
f) zpracování projektové dokumentace interiéru

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy