Smlouva: Zajištění servisu aktivních prvků CISCO infrastruktury

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1702
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 754 210,00
Cena v Kč vč. DPH: 912 594,10
Zadávací řízení: Zajištění servisu aktivních prvků CISCO infrastruktury

Název (předmět)

Zajištění servisu aktivních prvků CISCO infrastruktury

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu na klíčové prvky datové infrastruktury – páteřní směrovače Cisco Catalyst a Nexus, firewall, kontroléry a bezdrátové sítě. Rozsah servisních služeb požadovaných zadavatelem je podrobně definován v příloze č. 1 a v přílohách č. 1a, 1b a 1c této výzvy.

Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na servisovaných zařízeních, kterou není dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je dodavatel povinen zajistit zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

Dodavatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro specifikované řešení v požadovaném rozsahu.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy